കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രസീന.പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 74
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുതിയങ്ങാടി
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രസീന.പി
വിലാസം പണ്ടാരത്തില്‍ ഹൌസ്, പുതിയങ്ങാടി, പുതിയങ്ങാടി-673021
ഫോൺ 8921932512
മൊബൈല്‍ 9746537997
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സ്ക്കൂള്‍ തലം
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം