കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എം.കെ.മഹേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 72
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെസ്റ്റ്ഹില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എം.കെ.മഹേഷ്
വിലാസം സ്രാമ്പി പറമ്പില്‍, വെസ്റ്റ് ഹില്‍, വെസ്റ്റ് ഹില്‍-673005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895255150
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ മത്സ്യബന്ധനം