കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സി.എസ്.സത്യഭാമവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 71
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അത്താണിക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സി.എസ്.സത്യഭാമ
വിലാസം ശിവരേഖ, അത്താണിക്കല്‍, വെസ്റ്റ് ഹില്‍-673005
ഫോൺ 0495 2380703
മൊബൈല്‍ 9895768176
വയസ്സ് 68
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം