കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

നവ്യ ഹരിദാസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 69
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാരപറമ്പ
മെമ്പറുടെ പേര് നവ്യ ഹരിദാസ്
വിലാസം ശ്രീപദം, എരഞ്ഞിപ്പാലം, എരഞ്ഞിപ്പാലം-673006
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8592063415
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ മറ്റുളളവ