കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സി.പി.സുലൈമാന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 67
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തോപ്പയില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സി.പി.സുലൈമാന്‍
വിലാസം ബാവാസ്, വെസ്റ്റ് ഹില്‍, വെസ്റ്റ് ഹില്‍-673005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447261910
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എൽ സി, ഐ ടി ഐ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ്‌ പാസ്സ്
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം