കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.റംലത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 62
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൂന്നാലിങ്ങല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.റംലത്ത്
വിലാസം അജ്നാസ് കോട്ടേജ്, വെളളയില്‍ റോഡ്, ബീച്ച്-673032
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947011442
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം