കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

മുഹ്സിന.പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 57
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുഖദാര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മുഹ്സിന.പി
വിലാസം പുളിക്കലകം, മേടപ്പറമ്പ്, കല്ലായ്-673003
ഫോൺ 9846430047
മൊബൈല്‍ 9037510047
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ കച്ചവടം