കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എൻ ജയഷീലവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 55
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പയ്യാനക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എൻ ജയഷീല
വിലാസം 21/3479/A നർത്തന, ചെമ്മലശ്ശേരി പറമ്പ, ആർട്സ് കോളേജ്-673018
ഫോൺ 9895321809
മൊബൈല്‍ 9895321809
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എൽ സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല