കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷെമീന.ടി.കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 52
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അരക്കിണര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഷെമീന.ടി.കെ
വിലാസം ഫര്‍മസ് ഹൌസ്, ചാക്കരിക്കാട് പറമ്പ്, അരക്കിണര്‍-673028
ഫോൺ 9946796879
മൊബൈല്‍ 9633096428
വയസ്സ് 27
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം