കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എം.പി.ഷഹര്‍ബാന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 44
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുണ്ടായിത്തോട്
മെമ്പറുടെ പേര് എം.പി.ഷഹര്‍ബാന്‍
വിലാസം ഷാജി മന്‍സില്‍, കുണ്ടായിത്തോട്, കൊളത്തറ-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526521036
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സ്ക്കൂള്‍ തലം
തൊഴില്‍ സംരംഭകന്‍