കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

മൈമൂന ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 42
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നല്ലളം
മെമ്പറുടെ പേര് മൈമൂന ടീച്ചര്‍
വിലാസം അയ്യപ്പന്‍ കാവില്‍ ഹൌസ്, നല്ലളം, നല്ലളം-673027
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9072816188
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സ്ക്കൂള്‍ തലം
തൊഴില്‍ അങ്കണവാടി ടീച്ചര്‍