കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അജീബ ബീവിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 41
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അരീക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് അജീബ ബീവി
വിലാസം ജമീല മന്‍സില്‍, അരീക്കാട്, നല്ലളം-673027
ഫോൺ 8891020001
മൊബൈല്‍ 8281422722
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ കുടുംബിനി