കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

റഫീന അന്‍വര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 40
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അരീക്കാട് നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് റഫീന അന്‍വര്‍
വിലാസം പാറക്കല്‍ ഹൌസ്, അരീക്കാട് നോര്‍ത്ത്, നല്ലളം-673027
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846533831
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സ്ക്കൂള്‍ തലം
തൊഴില്‍ കുടുംബിനി