കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ആയിശബി പാണ്ടികശാലവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 39
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തിരുവണ്ണൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ആയിശബി പാണ്ടികശാല
വിലാസം ഖലാസി ഹൌസ്, വെസ്റ്റ് മാങ്കാവ്, തിരുവണ്ണൂര്‍-673029
ഫോൺ 9847521604
മൊബൈല്‍ 8129030610
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സ്ക്കൂള്‍ തലം
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം