കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ നിര്‍മ്മലവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 37
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പന്നിയങ്കര
മെമ്പറുടെ പേര് കെ നിര്‍മ്മല
വിലാസം അപ്ന, വയലക്കര, കല്ലായ്-673003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8113867002
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സ്ക്കൂള്‍ തലം
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം