കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എൻ സി മോയിൻകുട്ടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 35
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആഴ്ചവട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് എൻ സി മോയിൻകുട്ടി
വിലാസം 24/294C നെടുംകണ്ടത്തിൽ, ആഴ്ചവട്ടം, മാങ്കാവ്-673007
ഫോൺ 0495-2332374
മൊബൈല്‍ 9447072436
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ കൃഷി