കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഓമന മധുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 34
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാങ്കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഓമന മധു
വിലാസം കൊല്ലം പറമ്പില്‍, തളിക്കുളങ്ങര, മാങ്കാവ്-673007
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9207272029
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സ്ക്കൂള്‍ തലം
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം