കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.ഈസ അഹമ്മദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 32
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊക്കുന്ന്
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.ഈസ അഹമ്മദ്
വിലാസം ബിച്ചാത്തു സൌദം, ഇക്കാട്ടിരിപറമ്പ്, ജി എ കോളേജ്-673014
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946193656
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സ്ക്കൂള്‍ തലം
തൊഴില്‍ നിര്‍മ്മാണം