കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഡോ.ബീന ഫിലിപ് (ബീന ടീച്ചര്‍)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 29
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊറ്റമ്മല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഡോ.ബീന ഫിലിപ് (ബീന ടീച്ചര്‍)
വിലാസം എം6-4, കെ.എസ്.എച്ച്.ബി കോളനി, മലാപറമ്പ്-673009
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8089590467
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പിഎച്ച്ഡി
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷണര്‍