കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

വി.പ്രസന്നവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 24
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുടില്‍തോട്
മെമ്പറുടെ പേര് വി.പ്രസന്ന
വിലാസം പൊയ്യേരികുന്നത്ത്, ചാക്കാറ്റ് താഴം, കുടില്‍തോട്, ചേവരമ്പലം-673017
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9388877404
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം