കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സുജാത കൂടത്തിങ്കല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നെല്ലിക്കോട്
മെമ്പറുടെ പേര് സുജാത കൂടത്തിങ്കല്‍
വിലാസം സില്‍വര്‍ ക്ലൌഡ്, നെല്ലിക്കോട്, ചേവായൂര്‍-673017
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497073878
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സിവില്‍ എഞ്ചിനിയറിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷണര്‍