കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സുരേഷ്കുമാര്‍.ടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോവൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സുരേഷ്കുമാര്‍.ടി
വിലാസം നിര്‍മാല്യം, കണിയാത്ത് ശിവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്-673008
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9388577887
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ നിര്‍മ്മാണ മേഖല