കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ.സി.എം.ജംഷീര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെലവൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ.സി.എം.ജംഷീര്‍
വിലാസം ചെറുമണ്ണില്‍ ഹൌസ്, ചെലവൂര്‍, ചെലവൂര്‍-673571
ഫോൺ 7012224249
മൊബൈല്‍ 9447021504
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ മറ്റുള്ളവ