കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ടി കെ ചന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെള്ളിമാടുകുന്ന്
മെമ്പറുടെ പേര് ടി കെ ചന്ദ്രന്‍
വിലാസം സ്നേഹസര്‍ഗം, പനോളിത്താഴം, കോഴിക്കോട്, മേരിക്കുന്ന്-673012
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847791616
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സ്ക്കൂള്‍ തലം
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം