കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എം എന്‍ പ്രവീണ്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എം എന്‍ പ്രവീണ്‍
വിലാസം പ്രണവം, മണ്ണിൽ തൃക്കോവിൽ പറമ്പ്, കോഴിക്കോട്, വേങ്ങേരി പി ഒ-673010
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8089386286
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍