കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഒ സദാശിവന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വേങ്ങേരി
മെമ്പറുടെ പേര് ഒ സദാശിവന്‍
വിലാസം പ്രശാന്തം ഹൌസ്, തടമ്പാട്ട്താഴം, കോഴിക്കോട്, കാരപ്പറമ്പ്-673010
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947616770
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സ്ക്കൂള്‍ തലം
തൊഴില്‍ കൃഷി, പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം