കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പി പി നിഖില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തടമ്പാട്ടുതാഴം
മെമ്പറുടെ പേര് പി പി നിഖില്‍
വിലാസം കനവ് ഹൌസ്, കാട്ടില്‍പറമ്പത്ത്, കോഴിക്കോട്, വേങ്ങേരി-673010
ഫോൺ 7907985527
മൊബൈല്‍ 9895304930
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഐ.ടി.ഐ, ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍ £ നെറ്റ് വര്‍ക്കിംഗ്
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യസ്ഥാപനം