കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ പി രാജേഷ് കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മലാപ്പറമ്പ
മെമ്പറുടെ പേര് കെ പി രാജേഷ് കുമാര്‍
വിലാസം കൊളക്കാട്ടുപൊയില്‍, കോഴിക്കോട്, സിവില്‍സ്റ്റേഷന്‍-673020
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895336069
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സ്ക്കൂള്‍ തലം
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യസ്ഥാപനം, സഹകരണ സൊസൈറ്റി