കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

വരുണ്‍ ഭാസ്കര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരുവിശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് വരുണ്‍ ഭാസ്കര്‍
വിലാസം മച്ചകുളത്ത് വീട്, കോഴിക്കോട്, കരുവിശ്ശേരി-673010
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447235471
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കച്ചവടം