കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ റീജവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുണ്ടൂപറമ്പ
മെമ്പറുടെ പേര് കെ റീജ
വിലാസം പുണര്‍തം, പുനത്തില്‍ പറമ്പ്, കോഴിക്കോട്, കരുവിശ്ശേരി-673010
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746892819
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം