കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എടവഴി പീടികയിൽ സഫീനവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എരഞ്ഞിക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എടവഴി പീടികയിൽ സഫീന
വിലാസം എടവഴി പീടികയിൽ (H), അമ്പലപ്പടി, എരഞ്ഞിക്കൽ പി ഒ-673303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895302621
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം