കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷിജിന ഒ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെട്ടികുളം
മെമ്പറുടെ പേര് ഷിജിന ഒ പി
വിലാസം നൊച്ചിക്കാട്ട് (H), എലത്തൂര്‍, എലത്തൂർ പി ഒ-673303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8129894904
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ വീട്ടമ്മ