കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷക്കീര്‍ സി.എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 72
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊറ്റക്കുഴി
മെമ്പറുടെ പേര് ഷക്കീര്‍ സി.എ
വിലാസം ചെട്ടിപറമ്പില്‍ വീട്, കലൂര്‍, കലൂര്‍-682017
ഫോൺ 0484 2530136
മൊബൈല്‍ 9447985939
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍