കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

മിനി ദിലീപ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 68
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അയ്യപ്പന്‍കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് മിനി ദിലീപ്
വിലാസം 1009സി ഗംഗ കോമ്പാറ വീട്, അയ്യപ്പന്‍കാവ്, എറണാകുളം നോര്‍ത്ത്-682018
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9809924761
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി കോം
തൊഴില്‍ ഇല്ല