കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

മനു ജേക്കബ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 67
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എറണാകുളം നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് മനു ജേക്കബ്
വിലാസം , , -682035
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447165518
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍