കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സുധ ദിലീപ്കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 66
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എറണാകുളം സെന്‍ട്രല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സുധ ദിലീപ്കുമാര്‍
വിലാസം 67/10007എ കൊരട്ടിപ്പറമ്പില്‍, കമ്മത്ത് ലൈന്‍, ടി.ഡി റോഡ്, കോളേജ്-682035
ഫോൺ 0484 2374401
മൊബൈല്‍ 9495969010
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ ഹിസ്റ്ററി
തൊഴില്‍ ഇല്ല