കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പദ്മജ എസ് മേനോന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 62
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എറണാകുളം സൗത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് പദ്മജ എസ് മേനോന്‍
വിലാസം no-24 പദ്മശ്രീ, കൃഷ്ണ വിഹാര്‍ കോളനി, പനമ്പിള്ളി നഗര്‍-682036
ഫോൺ 9447134643
മൊബൈല്‍ 9188277066
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനം