കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ് ശശികലവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 61
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് രവിപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് ശശികല
വിലാസം 61/3825, ഗാനം, രവിപുരം, എം.ജി റോഡ്-682016
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847004827
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എംകോം
തൊഴില്‍ വീട്ടമ്മ