കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

മാലിനി കുറുപ്പ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 55
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഗിരിനഗര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മാലിനി കുറുപ്പ്
വിലാസം ജി8, സൗത്ത് മാനര്‍ അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്, മാണിക്കത്ത് ക്രോസ് റോഡ്, രവിപുരം, എം.ജി റോഡ്-682016
ഫോൺ 9061036235
മൊബൈല്‍ 9495126235
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍