കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സോണി ജോസഫ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 52
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വൈറ്റില ജനത
മെമ്പറുടെ പേര് സോണി ജോസഫ്
വിലാസം പേരേപ്പിള്ളി ഹൗസ്, വൈറ്റില, വൈറ്റില-682019
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8590671585
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍