കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

മേഴ്സി ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 51
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൂണിത്തുറ
മെമ്പറുടെ പേര് മേഴ്സി ടീച്ചര്‍
വിലാസം 51/1933, പൂണിത്തുറ, പൂണിത്തുറ-682038
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633744673
വയസ്സ് 71
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി, ടി.ടി.സി
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷനര്‍