കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഡോ.ശൈലജ ടി.കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 50
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചമ്പക്കര
മെമ്പറുടെ പേര് ഡോ.ശൈലജ ടി.കെ
വിലാസം ചാരത്ത്, 50/1539, പൂണിത്തുറ, പൂണിത്തുറ-682038
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895046568
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ.എം.എസ്
തൊഴില്‍ ഡോക്ടര്‍