കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.ബി ഹര്‍ഷല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 46
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചക്കരപ്പറമ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.ബി ഹര്‍ഷല്‍
വിലാസം , , -682028
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895943368
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍