കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സി.ഡി വത്സല കുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 42
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെണ്ണല
മെമ്പറുടെ പേര് സി.ഡി വത്സല കുമാരി
വിലാസം 42/40, ശ്രീവത്സം വലിയവീട്ടില്‍, പാടിവട്ടം, പാവൂര്‍ റോഡ്, ഇടപ്പള്ളി-682024
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446470070
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.കോം
തൊഴില്‍ റിട്ടയേര്‍ഡ്, പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം