കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ശാന്ത വിജയന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 38
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ദേവന്‍കുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് ശാന്ത വിജയന്‍
വിലാസം 38/1039, ശ്രീവിലാസ്, ഇടപ്പള്ളി, ഇടപ്പള്ളി-682204
ഫോൺ 9400638998
മൊബൈല്‍ 9947770621
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എസ്.സി, ബി.എഡ്
തൊഴില്‍