കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പയസ് ജോസഫ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 35
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പോണേക്കര
മെമ്പറുടെ പേര് പയസ് ജോസഫ്
വിലാസം കണ്ണംപറമ്പില്‍ ഹൗസ്, പോണേക്കര, പോണേക്കര-682041
ഫോൺ 9037017039
മൊബൈല്‍ 9746117039
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍