കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സീനവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 34
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുതുക്കലവട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് സീന
വിലാസം 1742, ഗോകുലം ബില്‍ഡിംഗ്സ്, എളമക്കര, എളമക്കര-682026
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995715701
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബ്.എസ്.സി മാത് സ്, എന്‍.ടി.ടി.സി
തൊഴില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഏജന്‍റ്