കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അനില്‍കുമാര്‍ എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 33
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എളമക്കര നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് അനില്‍കുമാര്‍ എം
വിലാസം മണിമേഖല, എളമക്കര, എളമക്കര-682026
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846118975
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എല്‍.എല്‍.എം
തൊഴില്‍ ഇല്ല