കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഹെന്‍ട്രി ഓസ്റ്റിന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 31
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടുതല വെസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഹെന്‍ട്രി ഓസ്റ്റിന്‍
വിലാസം കുരിശ്ശടി, ഗില്‍ബര്‍ട്സ് നെസ്റ്റ് ബില്‍ഡിംഗ്, കര്‍ഷക റോഡ്, വടുതല, വടുതല-682023
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847430499
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ ധനതത്വശാസ്ത്രം
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്