കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

റ്റിബിന്‍ ദേവസിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 30
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഐലന്റ് സൗത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് റ്റിബിന്‍ ദേവസി
വിലാസം കുട്ടംപറമ്പില്‍ വീട്, വാത്തുരുത്തി, മത്സ്യപുരി-682029
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746417170
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ ഫിലോസഫി
തൊഴില്‍